Hantera dina avtals hela livscykel – enkelt

Vår plattform ersätter tidskrävande äldre lösningar med ett samlat, automatiserat arbetsflöde för alla avtal. Med Precisely kan vem som helst skapa och hantera korrekta avtal – utan att vara varken jurister eller utvecklare.

Hantera avancerade kontraktsflöden

Vår avtalshanteringsplattform förbättrar varje steg i kontraktets livscykel. Företagskontraktens arbetsflöden automatiserar repetitiva uppgifter och processer baserat på triggers. Detta hjälper dig att säkerställa operativ excellens för hela företaget.

 • Arbeta sömlöst med intressenter och motparter på ett och samma ställe
 • Följ processen med översyn, godkännanden, förhandlingar och e-signaturer
 • Hitta enkelt all information när du behöver via det AI-assisterade arkivet

Regelefterlevnad och säkerhet för din data

Din data är alltid säker med våra krypteringsprotokoll som överträffar EU:s dataskydds- och infrastrukturstandarder. Sofistikerade användarbehörigheter och strukturer för arkivering ger ytterligare en garanti för att din data endast är tillgänglig för rätt personer.

 • Försäkra regelefterlevnad för SchremsII och GDPR
 • Få extra skydd på användarnivå med 2-faktors autentisering
a screenshot of the smart archive possibility in Precisely - small size

Skapa korrekta kontrakt, i stor skala

Håll fullt fokus på business intelligence och tillväxt genom att ta bort repetitiva uppgifter. Oavsett om du förbereder ett sekretessavtal (NDA) eller ett aktieägaravtal gör våra anpassningsbara och automatiserade kontraktsflöden processen tio gånger snabbare.

 • Skapa automatiserade arbetsflöden för återkommande kontrakt
 • Automatisera ditt arbetsflöde utan att skriva en enda rad kod
 • Gör det möjligt för rätt personer att skapa avtal som följer lagar och regler, oavsett juridisk erfarenhet

Dela arbetsbördan, behåll kontrollen

Nu kan vem som helst i organisationen skapa kontrakt som följer lagkraven. Vår avtalshanteringsplattform har sofistikerade nivåer för olika användarbehörigheter så att du kan involvera kollegor inom HR, försäljning och ekonomi i arbetsflödet.

 • Ställ in lämpliga behörighetsnivåer för varje användare, kontraktsmall och arkivmapp
 • Skicka automatiskt rätt kontrakt till rätt person med hjälp av godkännandestrukturer
 • Involvera juristavdelningen endast när deras expertis behövs eller när de har bett om det

Minska risken för mänskliga fel

Inga fler manuella beräkningar eller risker för kostsamma kommatecken. Vår avtalshanteringsplattform gör det enkelt för dig att bädda in komplex och villkorad logik samt avancerade formler i dina arbetsflöden.

 • Implementera formler för att göra kontraktsskapandet effektivt och riskfritt
 • Använd avancerade formler för att beräkna datum, matematik, användare och logik
 • Inkludera numeriska referenser som en del av dina formler

Påminnelser

Metadata

AI-assisterat arkiv

Integrationer

E-signering

Börja redan idag

Kolla in vår plattform och uppnå 80% snabbare utförande av avtal